Beyoğlu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
Ücretli Öğretmenlik Başvuru Sistemi

Başvuru İşlem Basamakları - Adım 1 / 5

Kişisel Bilgileriniz

Eğitim Bilgileriniz.

(Sadece Eğitim, Teknik Eğtitim ve Fen Edebiyat Formasyonlu Olanlar Tarafından Doldurulacak)

(Bölüm-1 Uygun Seçenek Yok İse Buradan Seçilecek)

(Bölüm-2 Uygun Seçenek Yok İse Buraya Yazılacak)

Alan sınavına giren öğretmenler KPSS121
Alan sınavına girmeyen öğretmenler KPSS10
Diğer fakülte mezunları KPSS3
Önlisans KPSSP93 puan esasına göre sıralanacak olup, son iki yılın en yüksek puanı yazılacaktır.
KPSS puanı sıfır ise sıralama hesaplanmayacaktır.

Beyana Dayalı Bilgiler.

Görev Almak İstediğiniz Branşlar ve Okullar.


Görev alan ücretli öğretmenin, eğitim öğretim yılı boyunca en fazla toplamda 5 gün rapor vs. nedenlerle görevine gitmemesi durumunda görevlendirmesinin iptal edileceğini biliyorum.
Beyan ettiğim bilgiler tarafıma ait olup, doğrudur. Aksi ortaya çıktığında idarece yapılacak işlemlerden doğacak hukuki sonuçları kabul ediyorum. İdarece kabul edilen bir özrüm olmadan görevi bıraktığım takdirde bir daha görev alamayacağımı biliyorum.
Milli Eğitim Müdürlüğü Web Sitesinde Yayınlanan Başvuru Klavuzunu Okudum ve Bilgilendim.

Başvuru Bilgileriniz.

Kişisel Bilgileriniz

Eğitim Bilgileriniz

Beyana Dayalı Bilgiler

Görev Almak İstediğiniz Branşlar ve Okullar